Namnskyltar hjälper emot glömska

posted in: Allmänt | 0

Något som jag tycker är mycket användbart är namnskyltar. Det är så mycket trevligare att veta vad en person heter när man talar med denne än att bara ha ett ansikte och möjligtvis vad personen i fråga arbetar med. Med namnskyltar kommer man att komma ihåg både personen bättre men också vad personen heter enklare. Det är faktiskt många som har problem med att komma ihåg namnet på dem man hälsar på, speciellt om det är många samma dag.

Därför blir namnskyltar så användbart i många situationer. Tänk dig att ditt arbete anordnar ett litet event av något slag, inte någon fest utan en möjlighet för de anställda att lära känna varandra lite bättre. Även om man alltid börjar med att hälsa på något man inte känner, och berättar vad man heter och lyssnar på vad personen man hälsar på heter, så kommer man ofta inte ihåg namnet i efterhand. Och på ett event där man ska lära känna folk hälsar man på många människor. Det är en ren omöjlighet att komma ihåg allas namn.

Dagen efteråt kan effekten av eventet utebli, eller i alla fall minska i effekt då folk glömt varandras namn. Det kan låta överdrivet, men faktum är att människor tycker det är pinsamt att glömma bort namnen på de man talat med. Trots att man vet att många har problem med detta och att det inte är någonting personligt över det alls. Med namnskyltar är chansen högre att namnen koms ihåg. Detta eftersom man får använda både hörsel och syn på namnen. Att koppla text med hörsel och ansikte är en bra och fungerande metod.

Man kan också öva på att bli bättre på att komma ihåg namn. Testa att verkligen lyssna på namnet du hör när du hälsar på någon. Det är oftast här problemet ligger. Man är alldeles för upptagen med att säga sitt egna namn att man glömmer lyssna på det man borde lyssna på. Då kan du vara duktig på att komma ihåg namn även om ni inte har namnskyltar på er.

Leave a Reply